Våra tjänster

Vi är en juridisk byrå med huvudsakligen humanjuridisk och affärsjuridisk inriktning. 

Du kan konsultera oss genom att ställa Din fråga On-line genom att sända ett email på vår kontaktsida.
E-mailet skall innehålla Din fråga, Dittt namn och Din adress.

Arvodet för en sådan konsultation är 2.000 kronor inklusive moms.
Beloppet sätts in på vårtbankgiro nummer   347-7932 
med Avocator AB som betalningsmottagare samt uppgift om
betalningsavsändarens namn och adress efter det att vi granskat er fråga.
Frågans omfattning och dignitet skall motsvara cirka 1 timmes arbete från vår sida.


Vi förbehåller oss rätten att avböja att svara på frågan on-line om vi finner att frågeställningen

är alltför omfattande  i sammanhanget och därför  i stället bör behandlas
vid ett personligt sammanträffande.
Vid ett sådant förhållande ska Du naturligtvis inte betala in
något arvode för en on-line konsultation enlgt ovan.
Vi lämnar ett omgående svar på ert email huruvida vi tar upp frågan eller inte on-line.


                                       
 

                                              Familjerätt :  t.ex. frågor angående äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barn mm.

                                Affärsrätt : t.ex. frågor om  avtal, redovisningstjänster, bokslutsfrågor mm.

                                        Migrationsrätt :  t.ex. frågor om asyl, upphållstillstånd, familjeanknytning mm.
Civilrätt :  t.ex. frågor om fastighetstvister, allmän civilrätt.